Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Dobra praktyka tworzenia przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
Reforma oświaty po walijsku
Autor: Ewa Kędracka
Prezentacja walijskiej koncepcji i rozwiązań oświatowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w programie pilotażowym realizowanym w 41 szkołach w całej Walii. Istotą programu jest zapewnienie uczenia się holistycznego i rozwoju tych wszystkich umiejętności społecznych, które są niezbędne dziecku, aby umiało sprostać wymaganiom i zmianom współczesnego świata. Intrygującym wydaje się w tym miejscu pytanie - W jakim zakresie reforma „po walijsku” jest inna od reformy „po polsku”? …

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli