Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Dobra praktyka tworzenia przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
Jak dzięki środkom unijnym przygotować sześciolatki do nauki w szkole
Autor: Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Artykuł prezentujący założenia i realizację projektu Mazowieckie Małe Przedszkola, który skierowany był do społeczności wiejskich celem przygotowania ich do założenia stowarzyszeń i poprowadzenia Małych Przedszkoli.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli