Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Sześciolatek - kto to taki...
Sześciolatek do szkoły - sprawozdanie z debaty na Uniwersytecie Gdańskim
Autor: Piotr Kowalczuk
Forum PTP Oddział Gdański i Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego „Sześciolatek, do (jakiej?) szkoły - strat czy falstart” - prezentacja różnorodnych argumentów i stanowisk wszystkich partnerów procesu edukacji - rodziców, nauczycieli, studentów, urzędników oraz przedstawicieli świata nauki.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli