Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Sześciolatek - kto to taki...
Co z tą dojrzałością szkolną?
Autor: Bożena Janiszewska
„Dziecko w klasie I funkcjonuje nie tak, jak my, dorośli chcielibyśmy, ale tak, jak pozwalają na to jego możliwości!” – tekst o dojrzałości szkolnej, charakteryzujący istotę i przyczyny zmian, jakie zachodzą w rozwoju dziecka w wieku 5 – 6 lat.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli