Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Teorie i badania
Edukacja matematyczna w nowej podstawie programowej
Autor: Dr Małgorzata Skura
Kiedy edukacja matematyczna staje się przyjazna małemu uczniowi? – kiedy wszystkie aspekty rozwoju dziecka – umysłowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny – są harmonizowane; kiedy matematyka oparta jest na zabawie i różnorodnej aktywności własnej dziecka. Autorka prowadzi czytelnika przez wybrane zapisy z nowej podstawy programowej w zakresie edukacji matematycznej podając jednocześnie przykłady praktycznych rozwiązań.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli