Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Teorie i badania
Edukacja przedszkolna w myśl wymagań nowej podstawy
Autor: Prof dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
„W myśl nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego właściwa edukacja elementarna w przedszkolu daje podstawy do kontynuowania nauczania zintegrowanego w szkole…” – tekst ukazujący praktyczną analizę nowej podstawy wychowania przedszkolnego w kontekście najważniejszych zmian – rozszerzonych celów i obszarów edukacyjnych, obserwacji pedagogicznych i właściwego organizowania czasu w trakcie dziennego czy tygodniowego pobytu dziecka w przedszkolu.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli