Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Teorie i badania
Znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci w świetle badań
Autor: Dr hab. Małgorzata Żytko
Czy wczesna edukacja jest uznawana w Europie i w innych krajach na Świecie za ważny etap? Czy ma to swoje odzwierciedlenie w systemach oświatowych i polityce społecznej ? Czy dzieci 6-letnie są gotowe do podjęcia nauki szkolnej ? – oto główne pytania, które można zadać po lekturze artykułu. Odpowiedzi oparte są na wybranych przykładach europejskich i amerykańskich badań, w tym również ogólnopolskich badań osiągnięć szkolnych dzieci 9-letnich.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli