Wyszukiwarka

Wyszukuj po tytule

Wyszukuj wg autora

Lista artykułów

Tytuł Autor Nr Meritum -
Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej i oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec dziecka z zaburzeniami w rozwoju - założenia teoretyczne, implikacje praktyczne Aleksandra Borkowska 1 Przeczytaj artykuł
Przykład arkuszy do diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat Mirosława Pleskot 1 Przeczytaj artykuł
Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego Elżbieta Gadomska 1 Przeczytaj artykuł
Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Bożena Świderska 1 Przeczytaj artykuł
Program koła humanistycznego dla uczniów gimnazjum Janina Ziętek 1 Przeczytaj artykuł
Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia Joanna Nawrocka-Szmulewicz 1 Przeczytaj artykuł
Budowanie systemu jakości w oparciu o wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły Ewa Dombrowska, Krystyna Wiącek 2 Przeczytaj artykuł
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie budowania jakości w edukacji Teresa Gańko 2 Przeczytaj artykuł
Organizacja mierzenia jakości oraz badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - propozycja Andrzej Czarnecki 2 Przeczytaj artykuł
Kilka uwag o mierzeniu jakości pracy szkoły na tle wewnętrznego systemu zapewniania jakości Janina Janosz 2 Przeczytaj artykuł
Akredytacja zewnętrznym potwierdzeniem jakości placówki doskonalenia nauczycieli Irena Nyckowska 2 Przeczytaj artykuł
Od diagnozy potrzeb ku jakości doskonalenia Alina Karaśkiewicz 2 Przeczytaj artykuł
I ty będziesz profesjonalistą! Grażyna Rybicka 2 Przeczytaj artykuł
Matura na falach społecznych nastrojów Beata Kossakowska 3 Przeczytaj artykuł
Egzamin maturalny z informatyki - jak było, jest i będzie Wanda Jochemczyk, Małgorzata Rostkowska 3 Przeczytaj artykuł
Droga do sukcesu na rynku pracy czyli o egzaminowaniu zewnętrznym Maria Suliga 3 Przeczytaj artykuł
Zróbmy wszystko, aby uniknąć niepowodzeń dr Henryk Szaleniec 3 Przeczytaj artykuł
Etyka egzaminatora nie tylko w teorii Feliks Krzywicki 3 Przeczytaj artykuł
W połowie drogi... w szkołach ponadgimnazjalnych Elżbieta Jaworska, Andrzej Wawrzyniak, Bożena Makulska-Dąbkowska, Elżbieta Ostaficzuk, Andrzej Werner 3 Przeczytaj artykuł
Projekt 2006 "Wiem, co już umiem" Lidia Brandmiller-Witowska, Jolanta Kamińska 3 Przeczytaj artykuł
Wykorzystanie Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w procesie nauczania/uczenia się języka francuskiego Irena Nyckowska 3 Przeczytaj artykuł
Dlaczego reforma oświaty okazała się szkodliwa dla polonistyki szkolnej dr Stanisław Bortnowski 3 Przeczytaj artykuł
Dlaczego bronię nowej matury? dr Jarosław Klejnocki 3 Przeczytaj artykuł
Mazowiecki Kurator Oświaty dr Grzegorz Tyszko przedstawia "Sprawozdanie z realizacji zadań" dr Grzegorz Tyszko 5 Przeczytaj artykuł
Zmiany wyników egzaminów gimnazjalnych 5 Przeczytaj artykuł
Gimnazjalny eksperyment Włodzimierz Kastelaniec 5 Przeczytaj artykuł
Gdyby mi dzisiaj powierzono wychowawstwo klasy w gimnazjum Krystyna Kołakowska 5 Przeczytaj artykuł
Orientacja, informacja i doradztwo zawodowe w szkole gimnazjalnej Jolanta Ochab 5 Przeczytaj artykuł
Matematyka na starcie w gimnazjum Henryka Bęczkowska, Małgorzata Iwanowska, Władysława Paczesna, Barbara Walat, Barbara Wrzosek, Barbara Ziembowicz 5 Przeczytaj artykuł
Konteksty realizacji projektów edukacyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Monika Kaliszewska 6 Przeczytaj artykuł
Aspekty kierowania projektem Zdzisława Barankiewicz 6 Przeczytaj artykuł
Koordynator szkolnego projektu edukacyjnego Iwona Moczydłowska 6 Przeczytaj artykuł
Ewaluacja kształcenia nauczycieli i tutorów Agnieszka Zakrzewska 6 Przeczytaj artykuł
Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego Mirosława Pleskot 6 Przeczytaj artykuł
Liderzy społeczności europejskich Teresa Stachurska-Maj 6 Przeczytaj artykuł
Doradca zawodowy ucznia Jolanta Szymczyk 6 Przeczytaj artykuł
Przyjaciele Zippiego - międzynarodowy program promocji zdrowia emocjonalnego małego dziecka Dorota Kamińska 6 Przeczytaj artykuł
Słowa, liczby, dźwięki, smaki... III Festiwalu Edukacyjnego Zdzisława Barankiewicz 6 Przeczytaj artykuł
Współpraca Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia z Samorządem Rejonu Wileńskiego Małgorzata Górska 6 Przeczytaj artykuł
Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu dzieci uzdolnionych informatycznie Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska 7 Przeczytaj artykuł
Od notesika ze słówkami do programu konkordacyjnego Dariusz Kwiecień 7 Przeczytaj artykuł
Ciekawe zasoby internetu w skomputeryzowanej bibliotece Bożena Boryczka 7 Przeczytaj artykuł
Czy TI jest dla nas czyli rzecz o wartości dodanej Jan Dunin-Borkowski, Małgorzata Chmurska, Grażyna Gregorczyk, Anna Grzybowska, Elżbieta Kawecka, Małgorzata Witecka 7 Przeczytaj artykuł
O czym należy pamiętać organizując lekcje z komputerem? Dariusz Kwiecień 7 Przeczytaj artykuł
Jak użyć cyrkla, miary i wagi w badaniach przyrody Jan Dunin-Borkowski, Elżbieta Kawecka 7 Przeczytaj artykuł
Analiza danych geograficznych w środowisku ArcView 3.2 Małgorzata Witecka 7 Przeczytaj artykuł
Wychowywać to kochać i wymagać. Joanna Sakowska 8 Przeczytaj artykuł
TOC w wychowaniu ku wartościom Agnieszka Dłużniewska 8 Przeczytaj artykuł
Łączenie teorii z praktyką w wychowaniu patriotycznym Krystyna Buławka 8 Przeczytaj artykuł
O wartości pytań zadawanych sobie Feliks Krzywicki 8 Przeczytaj artykuł
Czego potrzebują nauczyciele Izabela Wrzesińska 8 Przeczytaj artykuł
Kompetencje na ścieżce... Katarzyna Czarnocka-Pasztor 9 Przeczytaj artykuł
Jak wychować czytelnika? Iwona Dąbek 9 Przeczytaj artykuł
Zaproszenie do bajkolandii...czyli jak uczyć słuchania. Mirosława Pleskot 9 Przeczytaj artykuł
Czytania można nauczyć. Elżbieta Brzezicka 9 Przeczytaj artykuł
Mali czytelnicy - poszukiwacze skarbów. Bogumiła Ogrodowczyk 9 Przeczytaj artykuł
Ksiązki leczą. Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz 9 Przeczytaj artykuł
Nauka języków obcych z komputerem za darmo? Dariusz Kwiecień, Aneta Kwiecień 11 Przeczytaj artykuł
Europejski portal XPLORA źródłem wartościowych zasobów edukacyjnych do nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych. Elżbieta Kawecka 11 Przeczytaj artykuł
Wiki...szkoła. Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska 11 Przeczytaj artykuł
Program Picasa2 i jego wykorzystanie w projektach edukacyjnych. Izabela Rudnicka 11 Przeczytaj artykuł

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli