Wyszukiwarka

Wyszukuj po tytule

Wyszukuj wg autora

Lista artykułów

Tytuł Autor Nr Meritum -
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - co dalej Małgorzata Rostkowska 15 Przeczytaj artykuł
Rola i miejsce TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w świetle zapisów nowej podstawy programowej Elżbieta Kawecka 15 Przeczytaj artykuł
Technologia informacyjna w nauczaniu geografii w świetle nowej podstawy programowej Anna Grzybowska, Małgorzata Witecka 15 Przeczytaj artykuł
Technologia informacyjno-komunikacyjna i konstruktywistyczny model kształcenia na lekcjach matematyki - mit czy rzeczywistość? Hanna Basaj 15 Przeczytaj artykuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne w podstawie programowej do nauczania języków obcych Dr inż. Elżbieta Gajek 15 Przeczytaj artykuł
Język polski a technologia informacyjna - ogólna refleksja nauczyciela (informatyki) Małgorzata Rostkowska 15 Przeczytaj artykuł
Nowa podstawa programowa w bibliotece szkolnej Danuta Brzezińska 15 Przeczytaj artykuł

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli