Wyszukiwarka

Wyszukuj po tytule

Wyszukuj wg autora

Lista artykułów

Tytuł Autor Nr Meritum -
Indywidualizacja jako nadrzędna zasada działań edukacyjnych wobec osób niepełnosprawnych Beata Rola 13 Przeczytaj artykuł
Nauczyciel wszystkich uczniów Dr Barbara Marcinkowska 13 Przeczytaj artykuł
Edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi Marzena Dżuman 13 Przeczytaj artykuł
Narzędzia TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi Dr Agnieszka Dłużniewska 13 Przeczytaj artykuł
Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia Dr Katarzyna Dobosz-Teperek, Dr Beata Dasiewicz 13 Przeczytaj artykuł
Stymulacja zmysłów przez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Agnieszka Kulbaka 13 Przeczytaj artykuł
November Project - historia pewnego zespołu Piotr Wiernikowski 13 Przeczytaj artykuł
Program Usamodzielniania Wychowanków Beata Lewandowska 13 Przeczytaj artykuł
Teatr Integracyjny Małachowianki Renata Kutyło-Utzig 13 Przeczytaj artykuł
Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie Teresa Gańko 14 Przeczytaj artykuł
Innowacyjne programy nauczania kształcenia zawodowego Mgr inż. Krystyna Elżbieta Hejłasz 14 Przeczytaj artykuł
Polska i europejska sieć kształcenia modułowego Dr inż. Krzysztof Symela 14 Przeczytaj artykuł
Kształcenie w oparciu o program modułowy "Lakiernik 714[03]" w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 11 w Warszawie Dr inż. Marek Skórski 14 Przeczytaj artykuł
Rola Centrum Kształcenia Praktycznego w edukacji dla rynku pracy Mgr inż. Wiesław Rogala 14 Przeczytaj artykuł
Praktyki zawodowe jako ważny element kształcenia zawodowego Mgr inż. arch. Anna Maria Piętak, Mgr inż. Mirosław Kozłowski 14 Przeczytaj artykuł
Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie Sławomir Kasprzak 14 Przeczytaj artykuł
Dyskusja na priorytetami i kierunkami rozwoju kształcenia zawodowego na konferencji "Lokalny rynek pracy - implikacje dla szkolnictwa zawodowego" Jerzy Kopański 14 Przeczytaj artykuł
Praca z uczniem uzdolnionym Danuta Jankowska, Danuta Nasalska 14 Przeczytaj artykuł
Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum nr 17 na Ochocie - nowym miejscem pracy Małgorzata Stolarska 14 Przeczytaj artykuł
Historia i nowoczesność Michał Komuda 15 Przeczytaj artykuł
Specyfika pracy przy komputerze z dzieckiem najmłodszym Małgorzata Rostkowska 15 Przeczytaj artykuł
Elementarz z komputerem i Logomocja Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka 15 Przeczytaj artykuł
Edukator technologii informacyjnej i komunikacyjnej Ewa Kędracka 15 Przeczytaj artykuł
Łacina w gimnazjum, czemu nie? Mirosław Słomczewski 16 Przeczytaj artykuł
Język francuski w szkole podstawowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Maria Kaznowska 16 Przeczytaj artykuł
CLIMATES – Creative Language Learning and Multicultural Activities. Together in European Schools Comenius Anneta Sadowska - Martyka 16 Przeczytaj artykuł
Podróże językowe z Comeniusem Anna Majewska 16 Przeczytaj artykuł
Z doświadczeń Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia nauczycieli Języka Francuskiego (Uniwersytet Warszawski) Dr Ewa Kalinowska 16 Przeczytaj artykuł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu – dwadzieścia lat minęło Elżbieta Kwaśnik 16 Przeczytaj artykuł
Stop cyberprzemocy! Małgorzata Nowak 17 Przeczytaj artykuł
Bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury informatycznej Jerzy Piskor 17 Przeczytaj artykuł
Bezpieczeństwo dziecka w pracy przy komputerze i w sieci Internet - monitoring i ograniczanie dostępu do treści niepożądanych Janusz Wierzbicki 17 Przeczytaj artykuł
BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach Artur Rudnicki 17 Przeczytaj artykuł
Dziennik elektroniczny w szkole Dariusz Stachecki 17 Przeczytaj artykuł
Bezpieczeństwo programu zarządzającego biblioteką Paweł Górski 17 Przeczytaj artykuł
Odzyskiwanie danych i latające talerze, czyli jak uchronić się przed utratą ważnych informacji Łukasz Boguszewski 17 Przeczytaj artykuł
"(Nie) trzeba naprawde być talentem!" Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska 18 Przeczytaj artykuł
Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej Elżbieta Nerwińska 18 Przeczytaj artykuł
Między standaryzacją a indywidualizacją, czyli jak pomóc uczniom z problemami w nauce Bogumiła Ogrodowczyk, Joanna Pocałuń 18 Przeczytaj artykuł
Ewaluacja wewnętrzna efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola Teresa Gańko, dr Renata Skoczkowska 18 Przeczytaj artykuł
Z myślą o naszym bezpieczeństwie Beata Mroczkowska 19 Przeczytaj artykuł
Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacja pedagogiczna Dr Radosław Piotrowicz 19 Przeczytaj artykuł
Motywacja do nauki pierwszej pomocy i sugestie dotyczące prowadzenia szkolenia Jarosław Woch 19 Przeczytaj artykuł
Wsparcie psychiczne poszkodowanego w wypadku dziecka - wskazówki praktyczne Elżbieta Sideris 19 Przeczytaj artykuł
Edukacja włączająca w szkole w Łajskach Marek Tarwacki 20 Przeczytaj artykuł
Klasy terapeutyczne - obserwacje i uwagi praktyka Ewa Gurtler-Wójcik 20 Przeczytaj artykuł
Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska 20 Przeczytaj artykuł
Spotkania ze sztuką szansą na lepsze życie Aleksandra Banach-Kaźmierczak 20 Przeczytaj artykuł
List studentki Komentarz: Katarzyna Koszewska 20 Przeczytaj artykuł
Spotkanie "Meritum" z Wojciechem Starzyńskim, prezesem Fundacji "Rodzice Szkole" 21 Przeczytaj artykuł
Rodzice i nauczyciele wychowawcy Zofia Gos 21 Przeczytaj artykuł
Bez wywiadówek, czyli o osobistych spotkaniach rodziców z opiekunem dziecka w szkole Dr Piotr Giertych 21 Przeczytaj artykuł
Otwarty dialog, przyjazne współdziałanie Aneta Głuszniewska 21 Przeczytaj artykuł
Szkoła wychowuje razem z rodzicami, nie obok rodziców Monika Górska 21 Przeczytaj artykuł
Matki mają głos 21 Przeczytaj artykuł
Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" Elżbieta Tołwińska-Królikowska 22 Przeczytaj artykuł
Kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów w programie "e-Akademia Przyszłości" Dr Anna Okońska-Walkowicz 22 Przeczytaj artykuł
Gimnazjaliści z Mazowsza grają o sukces
Opis projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"
Joanna Cichosz 22 Przeczytaj artykuł
Projekt "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" - realizacja, badania i efekty Małgorzata Danielak-Chomać 22 Przeczytaj artykuł
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Łysowie Elżbieta Bobryk 22 Przeczytaj artykuł
Collegium Futurum odpowiedzią na wyzwania dzisiejszej edukacji Dr Witold Kołodziejczyk 22 Przeczytaj artykuł
Umiejętność czytania - edukacyjna luka płci Robert Mazelanik 22 Przeczytaj artykuł
Z żabiej perspektywy - projekt edukacyjny w gimnazjum Maria Daszko 22 Przeczytaj artykuł
Ruch Naukowy Małych Szkół jako przykład systemowego rozwiązania w podnoszeniu jakości pracy szkoły Dr Teresa Stankiewicz 24 Przeczytaj artykuł
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Monika Wilkowska 24 Przeczytaj artykuł
Międzynarodowa wymiana idei i nowatorskich rozwiązań Dr Teresa Stachurska-Maj 24 Przeczytaj artykuł
Czarowanie z "Kopernikiem" 24 Przeczytaj artykuł
Lekcja daje do myślenia Barbara Gełczewska 24 Przeczytaj artykuł
Język angielski dla dyslektyków Agnieszka Zakrzewska, Barbara Kujawa 24 Przeczytaj artykuł
Proste eksperymenty fizyczne w dydaktyce szkolne Mirosław Łoś 24 Przeczytaj artykuł
Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym Dr Katarzyna Pankowska-Koc 24 Przeczytaj artykuł
Praktycznie... o samorządności w szkole Bożena Czarnecka-Akus 25 Przeczytaj artykuł
Duże ego chowamy do kieszeni, czyli samorządność według płockich uczniów Małgorzata Gasik 25 Przeczytaj artykuł
Szkoła przyszłych samorządowców 25 Przeczytaj artykuł
Przygoda z samorządem uczniowskim Iwona Krzemińska 25 Przeczytaj artykuł
Scenariusz zajęć pt. "Prawa jednostki - prawa dziecka" Elżbieta Władyniak 25 Przeczytaj artykuł
Ruch i zdrowe żywienie w szkole (projekt HEPS) Katarzyna Stępniak 26 Przeczytaj artykuł
Szkoły Promujące Zdrowie w województwie mazowieckim Katarzyna Żelichowska 26 Przeczytaj artykuł
Edukacja zdrowotna w MSCDN Wydział w Radomiu Urszula Kuna 26 Przeczytaj artykuł
Dzięki udziałowi w programie Szkoła Promująca Zdrowie dostrzegliśmy swoje mocne strony Elżbieta Marciniak, Mirosława Zgódka-Wiśniewska, Marzenna Dąbrowska 26 Przeczytaj artykuł
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, Dr Katarzyna Wolnicka 26 Przeczytaj artykuł
Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych Dr Elżbieta Gajek 27 Przeczytaj artykuł
Otwarte zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty Mirosława Bogacz 27 Przeczytaj artykuł
Pozory nie mylą Maria Daszko 28 Przeczytaj artykuł
Po drugiej stronie lustra Elżbieta Gęsina 28 Przeczytaj artykuł
Miejsca w przestrzeni szkoły - studium przypadku: Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie Małgorzata Białkowska, Maria Celińska Joanna Drabik, Dorota Pawlikowska 28 Przeczytaj artykuł
Wyjdźmy na podwórze obejrzeć jądro Ziemi Małgorzata Gasik 28 Przeczytaj artykuł
Leśna Szkoła - przestrzeń edukacyjna poza budynkiem szkolnym Elżbieta Tołwińska - Królikowska 28 Przeczytaj artykuł
Jak to robią w Islandii? Iwona Moczydłowska 28 Przeczytaj artykuł
Sześciolatek w dobrych rękach Małgorzata Gasik 29 Przeczytaj artykuł
Koniec gimnazjum - moment ważnych decyzji. Jak pomóc młodzieży w wyborze drogi edukacji i pracy? Magdalena Kamieniecka 29 Przeczytaj artykuł
Wartość edukacyjna gry w szachy na przykładzie funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie-Wesołej Marta Drabarek 29 Przeczytaj artykuł
Młodzież i filantropia Dariusz Mol 29 Przeczytaj artykuł
Młodzież i Filantropia w wypowiedziach uczniów z PG Nr 13 w Radomiu - 29 Przeczytaj artykuł
Gotowość szkolna - studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu Aneta Jakubowska, Anna Kalbarczyk 29 Przeczytaj artykuł
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako inicjator projektów edukacyjnych Jarosław Zaroń 30 Przeczytaj artykuł
PROJEKT Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, czyli wspieranie złowione w sieć Beata Kossakowska 30 Przeczytaj artykuł
W drodze do sukcesu - wspólnie i odrębnie. Teoretyczny model wspierania uczniów w Szkole Startu do Kariery Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński 30 Przeczytaj artykuł
PROJEKT Otwarte Przedszkola Mirosława Pleskot 30 Przeczytaj artykuł
PROJEKT Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, czyli bawimy się myślą Elżbieta Lemań 30 Przeczytaj artykuł
Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, czyli jak celowo, systematycznie i profesjonalnie nauczać twórczości Prof. Krzysztof J. Szmidt 30 Przeczytaj artykuł
PROJEKT TOC, czyli sTOCzmy walkę z ograniczeniami! Małgorzata Gasik, dr Agnieszka Zielińska 30 Przeczytaj artykuł
TOC? Zdecydowanie polecam! Debi Roberts 30 Przeczytaj artykuł
PROJEKT Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu Teresa Gańko 30 Przeczytaj artykuł
Model pracy metodą projektu edukacyjnego w gimnazjum dr Bożena Kubiczek 30 Przeczytaj artykuł
Wyzwanie włączenia TIK w pracę innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Prof. Laurence Rogers i John Twidle 31 Przeczytaj artykuł
Co ciekawsze - zajęcia edukacyjne w terenie czy zabawy z naszymi urządzeniami mobilnymi? Elżbieta Pryłowska-Nowak 31 Przeczytaj artykuł
Edukacyjny potencjał konferencji TED i portalu TEDEd Witold Kranas 31 Przeczytaj artykuł
Potencjał smartfonów i tabletów w nauczaniu przedmiotowym Piotr Szlagor 31 Przeczytaj artykuł
Zarządzanie awatarową klasą Jolanta Okuniewska 31 Przeczytaj artykuł
Rozszerzona szkoła Katarzyna Olędzka 31 Przeczytaj artykuł
Uczę się online Wanda Jochemczyk 31 Przeczytaj artykuł
Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów o życiu i twórczości Janusza Korczaka - przykład wartościowego wykorzystania TIK w edukacji Grażyna Gregorczyk, Bożena Boryczka, Rostkowska Małgorzata 31 Przeczytaj artykuł
Kompetencje społeczne a profilaktyka problemowa. Studium przypadku. Trening Kompetencji Społecznych Magdalena Zaczyńska 33 Przeczytaj artykuł
ROZUMIEM - CHCĘ - DZIAŁAM Strategie i dobre praktyki kształcenia kompetencji społecznych w szkole Sylwia Żmijewska - Kwiręg 33 Przeczytaj artykuł
Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich - propozycja dla edukacji zawodowej Sławomir Piwowarczyk 33 Przeczytaj artykuł
Z dyrektorami warszawskich szkół NA TEMAT ZNACZENIA I SPOSOBÓW KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZNIÓW Katarzyna Pankowska - Koc, Zdzisław Sawaniewicz 33 Przeczytaj artykuł
Co to znaczy "szkoła uczy się?" Ewa Kędracka-Feldman 34 Przeczytaj artykuł
Wspólne uczenie się szkoły w świetle teorii inteligencji wielorakich Anna Rękawek 34 Przeczytaj artykuł
Szkoła jako klasa Małgorzata Wolszczak 34 Przeczytaj artykuł
Z matematyką konkurować może tylko mecz, czyli jak uczą się najlepsi Małgorzata Gasik 34 Przeczytaj artykuł
Wystarczy szukać i nie bać się pytać Rozmowa "Meritum" z Marcinem Witkowskim Przeczytaj artykuł
Uczeń też człowiek - swoje zdanie o nauczycielach ma Małgorzata Gasik 34 Przeczytaj artykuł
Sprytny sposób na efektywną naukę Ewa Weber 34 Przeczytaj artykuł
Jak nie zostać "wykomputerowanym?" Aleksandra Banach - Kazimierczak, Małgorzata Gasik 34 Przeczytaj artykuł
Blog jako narzędzie promocji szkoły Małgorzata ROSTKOWSKA 35 Przeczytaj artykuł
Infografika - nowa przestrzeń dla promocji szkoły Izabela RUDNICKA 35 Przeczytaj artykuł
Komunikacja poprzez media społecznościowe Elżbieta PRYŁOWSKA-NOWAK 35 Przeczytaj artykuł
Szkoła w sieci widziana oczami rodzica Anna GRZYBOWSKA 35 Przeczytaj artykuł
Polsat Viasat History inspiruje i przywraca historię do życia w szkołach 35 Przeczytaj artykuł
Znam pewną szkołę OK... Beata Kossakowska 36 Przeczytaj artykuł
Kropla drąży kamień, czyli jak przekonać się do OK Beata Franczuk 36 Przeczytaj artykuł
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie jest OK! Dorota Dębska, Aneta Kaczor, Beata Poryszewska 36 Przeczytaj artykuł
W drodze do oceniania kształtującego Małgorzata ROSTKOWSKA 36 Przeczytaj artykuł
Szkoła współpracy to szkoła dialogu Anna Jurewicz 37 Przeczytaj artykuł
Poszukiwacze zagubionej motywacji Małgorzata Gasik 37 Przeczytaj artykuł
Dialog- nadzieją Anna Włodarczyk 37 Przeczytaj artykuł

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli