Wyszukiwarka

Wyszukuj po tytule

Wyszukuj wg autora

Lista artykułów

Tytuł Autor Nr Meritum -
Twórcze czy nie? kontrowersje wokół kreatywności dzieci Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt 1 Przeczytaj artykuł
Zdolny czyli jaki? Dr Maciej Karwowski 1 Przeczytaj artykuł
Dzieci zdolne w szkole Małgorzata Taraszkiewicz 1 Przeczytaj artykuł
Wokół jakości oświaty na Mazowszu - rozmowa z dr Grzegorzem Tyszko Mazowieckim Kuratorem Oświaty dr Grzegorz Tyszko 2 Przeczytaj artykuł
Doktryna jakości prof. dr hab. Andrzej Blikle 2 Przeczytaj artykuł
Filozofia jakości dr Zofia Chełstowska 2 Przeczytaj artykuł
Maoa jakości Ewa Kędracka 2 Przeczytaj artykuł
Jakość kształcenia zawodowego - priorytetem w Europie Jolanta Podłowska 2 Przeczytaj artykuł
Szkoła po fińsku dr Janina Zawadowska 2 Przeczytaj artykuł
Znaczenie edukacyjne egzaminu doniosłego Prof. dr hab. Bolesław Niemierko 3 Przeczytaj artykuł
Analiza i interpretacja wyników egzaminu doniosłego Elżbieta Ostaficzuk 3 Przeczytaj artykuł
Projekt badawczy edukacyjna wartość dodana Agnieszka Pfeiffer, Ewa Kędracka 3 Przeczytaj artykuł
Wokół egzaminów zewnętrznych - rozmowa z dr Romanem Dolatą 3 Przeczytaj artykuł
Gimnazjum w toku dziejów i reform oświatowych Prof. Bogusław Śliwerski 5 Przeczytaj artykuł
Gimnazjum - szansa czy pomyłka? Marta Bieniasz 5 Przeczytaj artykuł
Podręczniki dla elity dr Stanisław Bortnowski 5 Przeczytaj artykuł
Razem - ucząc się przez całe życie Jolanta Urbanikowa 6 Przeczytaj artykuł
Program "Edukacja i szkolenie 2010" i jego realizacja w Polsce Dorota Lewandowska 6 Przeczytaj artykuł
Fundusze strukturalne na rzecz edukacji Maria Idźkowska 6 Przeczytaj artykuł
Program edukacyjny "Warszawa rożnorodna". Komponent "Edukacja obcokrajowców w Warszawie" Mirosław Sielatycki 6 Przeczytaj artykuł
Raport wojewódzki z obserwacji stanu i przebiegu realizacji projektów Comeniusa w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2005/2006 Jacek Żabicki 6 Przeczytaj artykuł
Nauczyciele szkół mazowieckich mówią o sukcesach, osiągnięciach i satysfakcjach w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych Jacek Żabicki 6 Przeczytaj artykuł
Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie Maciej M. Sysło 7 Przeczytaj artykuł
O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta Andrzej Walat 7 Przeczytaj artykuł
Standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej Małgorzata Rostkowska 7 Przeczytaj artykuł
Zarządzanie szkołą w społeczeństwie informatycznym Grażyna Ożarek 7 Przeczytaj artykuł
Obcuję z geniuszami, którzy stąpają po ziemi - rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Diksem Grażyna Gregorczyk 7 Przeczytaj artykuł
Człowiek i dobro. Antropologiczne podstawy etyki Artur Andrzejuk 8 Przeczytaj artykuł
Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych Krzyszto Koseła 8 Przeczytaj artykuł
Kształtowanie praw uczniów - wartości i zasady w szkolnych programach wychowawczych. Raport z badania Mazowieckiego Kuratora Oświaty 8 Przeczytaj artykuł
Zamieszkać w bibliotece Prof. Jan Tomkowski 9 Przeczytaj artykuł
Raport o nieczytaniu Dr S. Bortnowski 9 Przeczytaj artykuł
Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej. Tomasz Chodowiec 9 Przeczytaj artykuł
Badanie PISA, czyli o czytaniu ze zrozumieniem. Piotr Czetwertyński 9 Przeczytaj artykuł
Gimnazjaliści i książki. Zofia Zasacka 9 Przeczytaj artykuł
Przyjemność czy przymus? Młodzi czytelnicy poezji. Anna Romaniuk 9 Przeczytaj artykuł
Czytanie jako umiejętność korzystania z techniki. Elżbieta Gajek 9 Przeczytaj artykuł
Skazani na twórczość. Od Aleksandrii - przez Lwów - do San Francisco. Prof. Józef Kozielecki 10 Przeczytaj artykuł
Czy współczesny człowiek skazany jest na twórczość? Prof. Michał Kleiber 10 Przeczytaj artykuł
Promować rozwój czy dręczyć twórczością? Prof. Aleksander Nalaskowski 10 Przeczytaj artykuł
"Skazani na twórczość", czyli dlaczego powinno się pomagać uczniom w tworzeniu. Prof. Krzysztof J. Szmidt 10 Przeczytaj artykuł
Radosna twórczość o twórczości. Badajmy kreatywność uczniów - nie "twórzmy" stereotypów! Dr Maciej Karwowski 10 Przeczytaj artykuł
Otwarte Materiały Edukacyjne. Jarosław Lipszyc, Władysław Masjewski 11 Przeczytaj artykuł
Wikipedia jako narzędzie edukacji? Możliwości i zagrożenia. Tomasz Ganicz 11 Przeczytaj artykuł
Nowe technologie internetowe w pracy nauczyciela. Michał Żelazny 11 Przeczytaj artykuł
Standardy w nauczaniu - SCORM. Agnieszka Borowiecka 11 Przeczytaj artykuł
Sześciolatek w szkole podstawowej... Karol Semik 12 Przeczytaj artykuł
Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska 12 Przeczytaj artykuł
Znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci w świetle badań Dr hab. Małgorzata Żytko 12 Przeczytaj artykuł
Edukacja przedszkolna w myśl wymagań nowej podstawy Prof. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska 12 Przeczytaj artykuł
Edukacja matematyczna w nowej podstawie programowej Dr Małgorzata Skura 12 Przeczytaj artykuł
Komunikat z badań CBOS, Polacy o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej i obniżeniu wieku szkolnego 12 Przeczytaj artykuł
Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? Violetta Pulwarska 13 Przeczytaj artykuł
W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej Prof. Joanna Głodkowska 13 Przeczytaj artykuł
Pięć minut pedagogiki specjalnej Dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski 13 Przeczytaj artykuł
Włączenie - prawo a rzeczywistość Małgorzata Dońska-Olszko 13 Przeczytaj artykuł
Edukacja wobec współczesnych problemów pracy Prof. dr hab. Barbara Baraniak 14 Przeczytaj artykuł
Uwarunkowania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce Dr inż. Krzysztof Symela 14 Przeczytaj artykuł
Kształcenie zawodowe w socjoekonomicznym modelu rozwoju i zachowań człowieka Prof. dr hab. Franciszek Szlosek 14 Przeczytaj artykuł
Czy dydaktyka konstruktywistyczna może być lekarstwem na problemy uczniów i nauczycieli szkół zawodowych? Alina Karaśkiewicz 14 Przeczytaj artykuł
Wielorakie sposoby uczenia języka – czyli jak wspierać rozwój umiejętności językowych w języku drugim, korzystając z koncepcji inteligencji wielorakich Dr Małgorzata Pamuła 16 Przeczytaj artykuł
Problematyka międzykulturowości a nauczanie języków obcych – rozważania z pogranicza teorii i praktyki Dr Anna Jaroszewska 16 Przeczytaj artykuł
Konstruktywistyczna dydaktyka języków obcych a system szkolny Dr Marzena Żylińska 16 Przeczytaj artykuł
Metody nauczania języków obcych a literatura Dr Ewa Kalinowska 16 Przeczytaj artykuł
Zagadnienia dwujęzyczności jako przedmiot badań glottodydaktycznych Dr hab. Magdalena Olpińska 16 Przeczytaj artykuł
Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska 17 Przeczytaj artykuł
Gry i młodzi gracze Dr Jerzy Zygmunt Szeja 17 Przeczytaj artykuł
Ciemna strona Internetu Jaromir Bogacz 17 Przeczytaj artykuł
Internet dojrzał, a my... chorzy? Michał Feldman 17 Przeczytaj artykuł
Efekty uczenia się - w centrum uwagi Ewa Kędracka 18 Przeczytaj artykuł
O efektach kształcenia w podstawie programowej Małgorzata Lipska 18 Przeczytaj artykuł
Co wiem o ocenianiu, które sprzyja efektywności kształcenia? Beata Kossakowska 18 Przeczytaj artykuł
Bezpieczeństwo w szkole Katarzyna Pankowska-Koc, Ewa Kędracka 19 Przeczytaj artykuł
Bezpieczeństwo świata z perspektywy naszego uczestnictwa w NATO i UE Dr hab. inż Grzegorz Sobolewski 19 Przeczytaj artykuł
Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczesnych zagrożeń Dr Tomasz Kowalczyk 19 Przeczytaj artykuł
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie szkoły/placówki oświatowej Katarzyna Koszewska 19 Przeczytaj artykuł
Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych wyzwań i rozwiązań organizacyjnych Dr Andrzej Pieczywok 19 Przeczytaj artykuł
Opinie rodziców uczniów szkół podwarszawskich, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole Katarzyna Pankowska-Koc 19 Przeczytaj artykuł
Edukacja włączająca szansę dla wszystkich uczniów Prof. Tamara Zacharuk 20 Przeczytaj artykuł
Rozważania o integracji Wanda Agnieszka Jabłońska 20 Przeczytaj artykuł
Kształtowanie kompetencji społecznych w obecnym systemie edukacji zawodowej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy - raport z badań Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Jarosław Chojecki, Wojciech Pieniążek
Komentarz: Katarzyna Koszewska
Opracowanie: Arkadiusz Brzeziński
20 Przeczytaj artykuł
Na dzień dobry - ABC współpracy z rodzicami Małgorzata Taraszkiewicz 21 Przeczytaj artykuł
Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska 21 Przeczytaj artykuł
W trosce o dziecko, czyli o współpracy szkoły z rodzicami Dr Beata Bocian 21 Przeczytaj artykuł
Program Wzmacniania Rodziny Grażyna Piotrkowska 21 Przeczytaj artykuł
"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" - prezentacja wyników badań Marcin J. Sochocki 21 Przeczytaj artykuł
ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 22 Przeczytaj artykuł
Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum, pierwsze spostrzeżenia Elżbieta Kąkiel 23 Przeczytaj artykuł
Projekty edukacyjne w rękach nauczyciela - refleksyjnego praktyka Ewa Kędracka 23 Przeczytaj artykuł
Metoda projektów Beata Zych 23 Przeczytaj artykuł
Szkolna sztywność i elastyczność Prof. Maciej Karwowski 24 Przeczytaj artykuł
"Janusowe oblicza" edukacji Barbara Gełczewska 24 Przeczytaj artykuł
Szkoła jako organizacja nowatorska czy tylko model teoretyczny? Alina Karaśkiewicz 24 Przeczytaj artykuł
Samoregulacja w uczeniu się - rozmowa "Meritum" z dr Shoshi Reiter 24 Przeczytaj artykuł
Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji Joanna Pietrasik 25 Przeczytaj artykuł
Samorząd uczniowski, czyli szkoła działania Michał Tragarz 25 Przeczytaj artykuł
Koncepcja samorządu dziecięcego Janusza Korczaka we współczesnej szkole Dr Iwona Błaszczak 25 Przeczytaj artykuł
Egoistyczni czy prospołeczni? Jaka jest polska młodzież? 25 Przeczytaj artykuł
Samorząd uczniowski w praktyce. Co wiemy o jego kondycji na podstawie badań? Olga Napiontek 25 Przeczytaj artykuł
Współczesny człowiek a zdrowie Dr hab. prof. Jan Tylka 26 Przeczytaj artykuł
Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska 26 Przeczytaj artykuł
Zakład pracy miejscem promowania zdrowia i kształtowania kultury prozdrowotnej Grażyna Gregorczyk 26 Przeczytaj artykuł
Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli Prof. Bogusław Śliwerski 26 Przeczytaj artykuł
Zasoby otwarte - prawdy i fikcje. Środowiska wirtualne zamiast e-podręczników Prof. Maciej M. Sysło 27 Przeczytaj artykuł
E-podręcznik - a cóż to takiego? Dr Grażyna Czetwertyńska 27 Przeczytaj artykuł
Wykluczenie edukacyjne czy wolny dostęp do edukacji? Bożena Bednarek-Michalska 27 Przeczytaj artykuł
Czy nauczyciele i uczniowie są gotowi na otwartość? Z dr. Marcinem Grynbergiem rozmawiają Grażyna Gregorczyk i Bożena Boryczka Grażyna Gregorczyk i Bożena Boryczka 27 Przeczytaj artykuł
Edukacja medialna - porozmawiajmy o konkretach Dorota Górecka-O?Connor 27 Przeczytaj artykuł
TED otwiera świat Grażyna Gregorczyk, Ewa Kędracka-Feldman 27 Przeczytaj artykuł
"Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji" w formowaniu kompetencji InfoTechnicznych. Pogłębiona diagnoza jakości kształcenia informatyczno-technicznego w polskiej szkole Karolina Bartołd-Michalak 27 Przeczytaj artykuł
Przestrzeń nowoczesnej edukacji najmłodszych dzieci i uczniów Stanisław Drzażdżewski 28 Przeczytaj artykuł
Szkolne gry przestrzenne Aleksander Nalaskowski 28 Przeczytaj artykuł
Budynki szkolne XXI wieku - wybrane zagadnienia dotyczące nowoczesnych budynków szkolnych w Islandii Anna Kristín Sigurardóttir, Torfi Hjartarson 28 Przeczytaj artykuł
Szkoła jako system operacyjny Karolina Wrzosowska, Łukasz Wojciechowski 28 Przeczytaj artykuł
GOTOWOŚĆ DZIECI CZY GOTOWOŚĆ SZKOŁY? kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko 29 Przeczytaj artykuł
Badania edukacyjne uczniów po klasie III szkoły podstawowej opracowane na podstawie Raportu OBUT 2012 Bogumiła Ogrodowczyk 29 Przeczytaj artykuł
Międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS jako ważne źródło informacji o polskich nauczycielach i uczniach Alina Karaśkiewicz 29 Przeczytaj artykuł
Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne Z prof. Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Romanem Dolatą rozmawia redakcja ?Meritum? 29 Przeczytaj artykuł
Edukacja w epoce globalizacji - scenariusze i trendy TiB Witold Kołodziejczyk 30 Przeczytaj artykuł
Wspomaganie szkoły jako organizacji Małgorzata Górska 30 Przeczytaj artykuł
Technologia szansą dla personalizacji kształcenia Prof. Maciej M. Sysło 31 Przeczytaj artykuł
Przepis na Nauczyciela XXI wieku Dr Barbara Ostrowska 31 Przeczytaj artykuł
Nauczyciel wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego, czyli jaki powinien być cyberbelfer Grażyna Gregorczyk 31 Przeczytaj artykuł
Cyfrowa szkoła, czyli jaka? Małgorzata Rostkowska 31 Przeczytaj artykuł
Profesjonalizm nauczyciela Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 32 Przeczytaj artykuł
Wyzwania dla szkoły w ponowoczesnej rzeczywistości Witold Kołodziejczyk 32 Przeczytaj artykuł
Edukacja 2050 według konektywistów Grażyna Gregorczyk 32 Przeczytaj artykuł
Katalog kompetencji społecznych nauczyciela XXI wieku Alicja Wieczorkiewicz-Wiśniewska 32 Przeczytaj artykuł
Co to są kompetencje społeczne? Katarzyna Koszewska 33 Przeczytaj artykuł
Kompetencje społeczne w aspekcie kompetencji kluczowych Katarzyna Leśniewska,Katarzyna Szczepkowska 33 Przeczytaj artykuł
Kompetencje społeczne w procesie ewaluacji Dr hab. Leszek Korporowicz 33 Przeczytaj artykuł
Fakty i mity dotyczące komunikacji interpersonalnej Tomasz Garstka 33 Przeczytaj artykuł
Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współczesnych nauczycieli Dr Sylwia Jaskuła 33 Przeczytaj artykuł
Konflikt konfliktowi nierówny Ewa Maksymowska 33 Przeczytaj artykuł
Neurodydaktyka, czyli o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się Dr Marzena Żylińska 34 Przeczytaj artykuł
Drogowskazy uczenia się Najskuteczniejsze strategie nauczania i uczenia się według prof. Johna Hattie Ewa Weber 34 Przeczytaj artykuł
Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce? Beata Kossakowska 34 Przeczytaj artykuł
Pomysł na szkołę uczącą się? Zacznijmy od uczących się nauczycieli Marcin Polak 34 Przeczytaj artykuł
Zabawy Fundamentalne - drogowskaz dla rodzica i opiekuna Colin Rose, tłum. Ewa Weber 34 Przeczytaj artykuł
Dlaczego potrzebny jest marketing w zarządzaniu szkołą? Prof. Jan Fazlagić 35 Przeczytaj artykuł
Lipdub szkolny oraz jego walory edukacyjne, wychowawcze i promocyjne Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 35 Przeczytaj artykuł
Co kształtuje ocenianie kształtujące? dr Grażyna Czetwertyńska 36 Przeczytaj artykuł
Nauczyciel ocenia? Marta Choroszczyńska 36 Przeczytaj artykuł
Funkcje i formy informacji zwrotnej Tomasz Garstka 36 Przeczytaj artykuł
Ocenianie kształtujące ? strategie i techniki Magdalena Pater 36 Przeczytaj artykuł
Pedagogiczna interpretacja dialogu dr Dorota Jankowska 37 Przeczytaj artykuł
Edukacja przez dialog pedagogiczny Prof. Jerzy Zieliński 37 Przeczytaj artykuł
Dialog motywujący w rozmowie z uczniem Olga Mrozowska 37 Przeczytaj artykuł
Narracja w dialogu Alicja Jesionowska 37 Przeczytaj artykuł
Fragment raportu Analiza społeczna 2013 37 Przeczytaj artykuł

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli