Kwartalnik Meritum redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów

Mazowieckiego Samorzšdowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

we współpracy z pracownikami Oœrodka Edukacji Informatycznej

i Zastosowań Komputerów oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Warszawie.
Czy warto czytać Meritum?
Oceńcie sami ...
- Każde wydanie kwartalnika poświęcone jest innemu tematowi wiodącemu prezentowanemu wieloaspektowo - od stanu badań

w danej dziedzinie, poprzez dorobek nauczycieli i szkół po przykłady rozwiązań praktycznych.
- Autorami artykułów są autorytety naukowe w dziedzinie jakości pracy szkoły, oceniania i egzaminowania, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, nauczyciele innowatorzy, dyrektorzy placówek oświatowych.
- Utrzymanie konwencji stałych działów sprzyja przejrzystości pisma

i ułatwia jego odbiór.
- Dzięki "Meritum" poznacie nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne, recenzje interesujących

i przydatnych książek, aktualizację prawa oświatowego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli