Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Kompetencje społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym
Autor: Jolanta Okuniewska
Truizmem jest stwierdzenie, że edukacja ma na celu przygotowanie nowoczesnego społeczeństwa, które będzie w stanie sprostać wymaganiom nowych czasów i dostosować się do szybkich zmian, jakie niesie ze sobą życie. Być może trudno o tym pamiętać, gdy spotykamy w szkolnej klasie dzieci w młodszym wieku szkolnym, ale po dokładnej analizie zapisów podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego stwierdzimy, że kładzie ona duży nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, a my, nauczyciele, jesteśmy zobowiązani do ich rozwijania. W niniejszym tekście Jolanta Okuniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie koncentruje się na kompetencjach społecznych i obywatelskich, spośród których niezwykle ważna jest umiejętność współpracy w zespole.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli