Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Wrażliwość to pierwszy stopień do sukcesu
Autor: Barbara Halska
Wrażliwość na potrzeby innych i chęć niesienia bezinteresownej pomocy w połączeniu z techniczno-informatyczną smykałką uczniów z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju przyniosła niezwykłe efekty. Młodzi ludzie, przy wsparciu szkoły, potrafili wymyślić i wykonać innowacyjne projekty, które ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym. Za swoją pracę otrzymali już wiele prestiżowych nagród, najważniejszą jest jednak wdzięczność obdarowywanych, która motywuje do dalszych działań. O swoich fantastycznych podopiecznych i nowatorskich projektach opowiada Barbara Halska, nauczycielka ZS nr 6.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli