Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Uczniowie kształtują kompetencje społeczne jako Latarnicy Polski Cyfrowej
Autor: Marcin Zaród
Szkoła jest dla uczniów czymś więcej niż tylko miejscem zdobywania wiedzy. To także środowisko, w którym kształtują się ich kompetencje społeczne. Zatem jeśli przyjmiemy, że szkoła ma przygotować młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania w dorosłości, powinniśmy też zwrócić uwagę na zapewnienie przez szkołę środowiska sprzyjającego rozwojowi kompetencji społecznych nastolatków. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest uczestnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans, o którym napisał Marcin Zaród, nauczycielem języka angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, ekspert w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, Latarnik Polski Cyfrowej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli