Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Samokształcenie
Kompetencje społeczne i osobiste wychowawcy w pracy z klasą trudną
Autor: Hanna Drzewiecka - Krawczyk
Poruszając problem efektywności pracy wychowawcy w pracy z klasą trudną, wciąż stosunkowo niewiele mówi się o kompetencjach społecznych oraz umiejętnościach komunikacyjnych i interpersonalnych nauczyciela jako elementach wpływających na skuteczność podejmowanych przez niego działań wychowawczych. Tymczasem, by działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, musi on wejść z klasą w udaną interakcję: zainicjować relację, kształtować ją, systematycznie pracować nad jej jakością. W artykule Hanny Drzewieckiej-Krawczyk znajdziemy m.in. kilka praktycznych wskazówek jak pracować z klasą, wykorzystując kompetencje społeczne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli