Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Samokształcenie
Dobry zespół, czyli jaki?
Autor: Małgorzata Pomianowska, Dariusz Pomianowski
O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje między innymi zdolność do współpracy. W związku z tym musimy tej współpracy się nauczyć. Szkoła to jedno z najwłaściwszych miejsc, aby współpracy się uczyć i ją modelować. Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajani do zespołowego wykorzystywania informacji, planowania, rozumienia różnych punktów widzenia i działania zespołowego. Autorzy artykułu: Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna czasopisma ?Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej? oraz Dariusz Pomianowski, trener, coach, superwizor podpowiadają kiedy warto powoływać zespół, tłumaczą jakie są zalety pracy zespołowej oraz destrukcyjne wzory zachowań, czym jest syndrom myślenia grupowego, a na zakończenie podają wskazówki jak stworzyć dobrze działający zespół i zalecenia do pracy zespołowej w szkole.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli