Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Dobra praktyka
Z dyrektorami warszawskich szkół NA TEMAT ZNACZENIA I SPOSOBÓW KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZNIÓW
Autor:
Dyrektorzy trzech wybranych szkół odpowiadają na pytania dotyczące znaczenia i sposobów kształtowania kompetencji społecznych uczniów uczących się w ich placówkach.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli