Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Dobra praktyka
Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich - propozycja dla edukacji zawodowej
Autor: Sławomir Piwowarczyk
Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na naukę w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej, często w wieku 18 lat kończą swoją edukację i wchodzą na rynek pracy. Dlatego też nauka w szkole ponadgimnazjalnej jest często ostatnim etapem, na którym można przeprowadzić dla tej grupy kształcenie w zakresie kompetencji ekonomicznych i obywatelskich. W przyjętym w Polsce modelu kształcenia zawodowego, po zmianach systemowych i prawnych, nadal brakuje jednak narzędzi kształtowania kompetencji odpowiadających wymogom rynku pracy. Brakuje skutecznych i atrakcyjnych programów doskonalenia nauczycieli szkół kształcenia zawodowego w pracy z grupą, zarządzania projektem, rozwijania własnych kompetencji i przygotowania nauczycieli do doskonalenia wyżej wymienionych umiejętności u uczniów. Problem opisał Sławomir Piwowarczyk, koordynator merytorycznych programów edukacyjnych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli