Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Dobra praktyka
ROZUMIEM - CHCĘ - DZIAŁAM Strategie i dobre praktyki kształcenia kompetencji społecznych w szkole
Autor: Sylwia Żmijewska - Kwiręg
Kompetencje społeczne kształtowane są od samego początku w interakcjach z innymi ludźmi, kiedy mierzymy się w swoim życiu z rożnymi sytuacjami oraz doświadczeniami. Ich rozwijanie opiera się na jednoczesnym wzbogacaniu wiedzy, kształtowaniu odpowiednich postaw oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności. Nie da się bowiem kształtować kompetencji społecznych wyłącznie w ławce. Aby je w sobie wykształcić, trzeba naprawdę czegoś doświadczyć i coś zrobić ? samodzielnie lub w małych zespołach. W aktywności własnej uczniowie kształtują swój obraz świata i samych siebie. To, jak poradzą sobie w szkole w bezpiecznych interakcjach z rówieśnikami lub dorosłymi, będzie decydowało o ich powodzeniu w dalszym życiu osobistym i zawodowym11 - przekonuje Sylwia Żmijewska-Kwiręg z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli