Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Dobra praktyka
Kompetencje społeczne a profilaktyka problemowa. Studium przypadku. Trening Kompetencji Społecznych
Autor: Magdalena Zaczyńska
Artykuł jest poświęcony Programowi Trening Kompetencji Społecznych (TKS) przeznaczonemu dla młodzieży szkolnej w wieku 15-19 lat, który powstał po to, by ograniczyć zachowania ryzykowne młodzieży, wspierać młodych ludzi w rozwoju i pomoc im w uniknięciu zagrożeń. W TKS bazuje się na zasobach młodych ludzi, rozwijaniu ich mocnych stron, wyposażaniu w kompetencje społeczne, a nie koncentrowaniu się na używkach i problemach z nimi związanych. TKS działa kompleksowo na wiele obszarów kształtującej się osobowości młodego człowieka. Autorką artykułu jest Magdalena Zaczyńska, Specjalista ds. zarządzania projektami unijnymi, autorka realizowanego obecnie projektu Profilaktyka Problemowa, gdzie pełni funkcję koordynatora.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli