Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Teorie i badania
Konflikt konfliktowi nierówny
Autor: Ewa Maksymowska
Negocjowanie stało się ostatnio modne ? jeśli chcesz pokazać się jako osoba nowoczesna, to zaproponuj negocjowanie w sprawie, w której masz inne zdanie niż oponent. Czy jest to słuszne? Ludzie wchodzą w konflikt z powodu jakiejś sprawy, kłócą się ?o coś?. Zwykle jednak przedmiot konfliktu, czyli to, co jest ?na wierzchu? i jest wprost nazywane, nie jest tym, o co tak naprawdę chodzi. Najczęściej bez sięgnięcia do prawdziwych potrzeb i motywów stojących za określonym stanowiskiem nie da się doprowadzić do trwałego porozumienia. Dobrze rozwiązany konflikt nie jest destrukcyjny. Wręcz przeciwnie ? odczuwamy satysfakcję, że udało nam się z kimś dogadać - podkreśla autorka tekstu Ewa Maksymowska, psycholog, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli