Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Teorie i badania
Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współczesnych nauczycieli
Autor: Dr Sylwia Jaskuła
Nie pozostawia wątpliwości konstatacja, że współczesny nauczyciel musi nie tylko nadążać za zmianami współczesnego świata, ale także w pewnym stopniu je wyprzedzać. Warunkiem koniecznym uczestnictwa we współczesnych procesach przeobrażeń, ze względu na ich również wirtualny charakter, staje się posiadanie odpowiednio rozumianych i wykorzystywanych kompetencji informacyjno-komunikacyjnych. Pozostaje pytanie o to, w jakiego rodzaju kompetencje informacyjno-komunikacyjne wyposażony ma być współczesny nauczyciel... Autorką artykułu jest dr Sylwia Jaskuła, pedagog, autorka wielu publikacji z dziedziny kultury informacyjnej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli