Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Teorie i badania
Fakty i mity dotyczące komunikacji interpersonalnej
Autor: Tomasz Garstka
Rola komunikacji interpersonalnej jest trudna do przecenienia, zatem kompetencje komunikacyjne stają się tematem szkoleń dla nauczycieli. Autor artykułu, Tomasz Garstka, psycholog, skoncentrował się przede wszystkim na fałszywych twierdzeniach, pseudonaukowych mitach oraz potocznych sądach dotyczącymi komunikacji interpersonalnej, które bywają popularyzowane podczas szkoleń, a nawet w trakcie zajęć na niektórych uczelniach.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli