Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Teorie i badania
Kompetencje społeczne w procesie ewaluacji
Autor: Dr. hab. Leszek Korporowicz
Palącym problemem, przed jakimi stają współczesne badania ewaluacyjne, szczególnie w obszarze oświaty, jest zdecydowanie niewystarczające przygotowanie ewaluatorów właśnie w dziedzinie ich kompetencji społecznych - tłumaczy w swoim artykule dr hab. Leszek Korporowicz, socjolog kultury, pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według autora tekstu, wynika to z częstego nakładania na ewaluację funkcji kontrolnych i zaniedbywania tych jej komponentów, które wymagają umiejętności dialogu, komunikacji, uspołeczniania procedur, wchodzenia w interakcje w trakcie procesu realizacji badań, jak i umiejętności organizowania owych interakcji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli