Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Teorie i badania
Kompetencje społeczne w aspekcie kompetencji kluczowych
Autor: Katarzyna Leśniewska, Katarzyna Szczepkowska
Przedmiotem artykułu jest przyjrzenie się kompetencjom społecznym w kontekście funkcjonowania szkoły. Autorki: Katarzyna Leśniewska pedagog specjalny, pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Katarzyna Szczepkowska, doświadczony pedagog, trener i coach podejmują próbę zasygnalizowania powiązań sfery społecznej z pozostałymi kompetencjami kluczowymi. Podkreślają, że uczenie kompetencji społecznych w równej mierze zależy od intencjonalnych oddziaływań (warsztatów, pogadanek), jak i od działań każdego z nauczycieli i realizacji ?ukrytego?programu szkoły. Ważne jest więc, aby nauczyciele posiadali jak najwięcej kompetencji społecznych oraz celowo je rozwijali, ponieważ jest to jeden z głównych czynników wpływających na uczniów.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli