Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Teorie i badania
Co to są kompetencje społeczne?
Autor: Katarzyna Koszewska
Kompetencje społeczne to termin, któremu w ostatnim czasie przypisuje się duże znaczenie. Kształtowanie (nie ? rozwijanie) kompetencji społecznych w szkole dotyczy tworzenia takiego środowiska uczenia się i nauczania, aby zdobycie wiedzy w tym zakresie było możliwe, uczniowie mogli nabywać i doskonalić umiejętności społeczne oraz kształtować postawy sprzyjające satysfakcjonującemu funkcjonowaniu w relacjach indywidualnych, grupowych i międzyludzkich - podkreśla w swoim artykule Katarzyna Koszewska trenerka psychoedukacji, redaktor merytoryczny wielu poradników dla nauczycieli zajmujących się kształtowaniem kompetencji społecznych uczniów, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kierownikiem Wydziału w Warszawie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli