Meritum nr 3 2009(14) Edukacja dla rynku pracy
Dział: Samokształcenie
Książki (i czasopisma) polecane
Autor: dr inż. Janusz Figurski adiunkt w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu
Artykuł zawiera recenzje nowych książek i czasopism polecanych nauczycielom wszystkich typów szkół, pracownikom samorządowym
i kuratoryjnym, doradcom zawodowym i metodycznym oraz konsultantom zajmującym się doskonaleniem nauczycieli.
W artykule syntetycznie przedstawiono treść książek - Stanisława Czygiera „Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych” oraz Iwana Andrejewicza Zjazuna „Mistrzostwo pedagogiczne”, a także zaprezentowano czasopisma: „Doradca Zawodowy”, „Pedagogika Pracy” i „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”.
Przedstawione czasopisma i wydawnictwa książkowe powinny stanowić podstawową literaturę w biblioteczce nauczyciela kształcenia zawodowego oraz osób związanych bezpośrednio i pośrednio z edukacją ogólną
i zawodową.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli