Meritum nr 4 2008(11) Wolne i darmowe oprogramowanie w edukacji
Dział: Z naszych doświadczeń
Program Picasa2 i jego wykorzystanie w projektach edukacyjnych.
Autor: Izabela Rudnicka
Każdą fotografię wykorzystywaną w procesie nauczania-uczenia się charakteryzuje konieczność dostosowania do celu kształcenia, funkcji obrazu fotograficznego oraz treści i struktury zgodnej z danym tematem nauczania. W pracy z uczniem należy wykorzystać fotografię jako pomoc dydaktyczną – element uzasadniony w konkretnym działaniu. Artykuł przybliża czytelnikom rolę fotografii dydaktycznej w procesie kształcenia i wskazuje możliwości wykorzystania jej w procesie nauczania - uczenia się. Przedstawione zostały także gatunki, funkcje i zadania fotografii dydaktycznej, takie jak wywoływanie pozytywnej motywacji u ucznia, pomoc w rozwoju ważnych cech osobowości.

Zgodnie z założonymi celami edukacji medialnej dobry i łatwy w obsłudze program graficzny może być istotnym wsparciem w zrozumieniu treści, a także elementem wspomagającym proces dydaktyczny. Autorka przedstawia najważniejsze funkcje polskojęzycznej wersji oprogramowania Picasa2 – darmowej aplikacji umożliwiającej obróbkę, segregowanie i przechowywanie zdjęć cyfrowych i przytacza przykład zastosowania fotografii dydaktycznej i programu Picasa w realizacji projektów edukacyjnych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli