Meritum nr 4 2008(11) Wolne i darmowe oprogramowanie w edukacji
Dział: Z naszych doświadczeń
Europejski portal XPLORA źródłem wartościowych zasobów edukacyjnych do nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych.
Autor: Elżbieta Kawecka
Głównym celem twórców projektu XPLORA było dostarczenie nauczycielom i uczniom z różnych krajów europejskich ciekawych bezpłatnych materiałów, pozwalających uatrakcyjnić wspomagane technologią informacyjną nauczanie i uczenie się fizyki, chemii, biologii i matematyki. W artykule przedstawiono zasoby portalu, a w szczególności przykładowe materiały edukacyjne, takie jak: "Crayon Physics" (Fizyka kredkami), prosta gra edukacyjna oraz projekt Ozzy Ozone dla uczniów w różnym wieku, który zawiera wiele materiałów edukacyjnych na temat roli ozonu stratosferycznego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli