Meritum nr 4 2008(11) Wolne i darmowe oprogramowanie w edukacji
Dział: Z naszych doświadczeń
Nauka języków obcych z komputerem za darmo?
Autor: Dariusz Kwiecień, Aneta Kwiecień
Stwierdzenie, że korzystając z technologii informacyjnej, a szczególnie sieci Internet, można uczyć się języków obcych bez ponoszenia kosztów, może wydawać się nieprawdziwe. Dla udowodnienia prawdziwości tej tezy autorzy artykułu przedstawili kilka sposobów i dostępnych narzędzi, które mogą okazać się bardzo przydatne w nauczaniu i uczeniu się języków. Opisując narzędzia dokonali prostego podziału - na bezpośrednio dedykowane nauce języków obcych oraz na te, które można łatwo zaadaptować do tego celu. Autorzy podają raczej wskazówki, gdzie należy szukać dostępnych zasobów, co – mają nadzieję - zainspiruje czytelników do własnych poszukiwań.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli