Meritum nr 2 2008(9) Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Dział: Z naszych doświadczeń
Ksiązki leczą.
Autor: Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz
wychowawczynie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Warszawie
Literatura pełni różne funkcje w życiu człowieka. Ten tekst zwraca szczególną uwagę na terapeutyczne, wychowawcze, ogólnorozwojowe oddziaływanie tekstu literackiego. O zasadach pracy z tekstem by działał terapeutycznie, jak go dobierać do potrzeb i możliwości odbiorców – podpowiedzi metodyczne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli