Meritum nr 2 2008(9) Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Dział: Z naszych do¶wiadczeń
Mali czytelnicy - poszukiwacze skarbów.
Autor: Bogumiła Ogrodowczykbr> nauczyciel konsultant w zakresie kształcenia zintegrowanego MSCDN Wydział w Płocku
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przez nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, czyli jak nauczyciele mog± stymulować naturalne zainteresowania czytelnicze małych dzieci – podpowiedzi metodyczne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorz±dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli