Meritum nr 2 2008(9) Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Dział: Z naszych doświadczeń
Czytania można nauczyć.
Autor: Elżbieta Brzezicka
doradca metodyczny ds. kształcenia zintegrowanego w Biurze Edukacji m. st. Warszawy
Tekst o uczeniu umiejętności czytania w klasach I-III szkoły podstawowej z ćwiczeniami doskonalącymi czytanie ze zrozumieniem oraz przykład testu sprawdzającego umiejętność rozumienia tego, co czytamy.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli