Meritum nr 2 2008(9) Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Dział: Z naszych doświadczeń
Zaproszenie do bajkolandii...czyli jak uczyć słuchania.
Autor: Mirosława Pleskot
nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Warszawie
Umiejętność czytania zaczyna się kształtować od umiejętności... słuchania i rozumienia słuchanego tekstu. Zamieszczony materiał jest przykładem ciekawej propozycji metodycznej dla przedszkoli. Są to działania w ramach modułu „Program literacki” z programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się”. W materiale omówiono również korzyści wynikające dla dzieci, na podstawie obserwacji dokonanych w przedszkolu, w którym przez rok ten program był realizowany.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli