Meritum nr 2 2008(9) Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Dział: Z naszych doświadczeń
Jak wychować czytelnika?
Autor: Iwona Dąbek
nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu
Przegląd metod i form stosowanych w szkole i poza nią, po to by wyrobić w młodych ludziach potrzebę czytania. Przykłady działań sprawdzonych i polecanych przez nauczycieli do pracy z uczniami.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli