Meritum nr 2 2008(9) Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Dział: Z naszych doświadczeń
Kompetencje na ścieżce...
Autor: Katarzyna Czarnocka-Pasztor
pracownik Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach
Omówienie wybranych kompetencji kluczowych niezbędnych młodym ludziom do funkcjonowania w społeczności i na rynku pracy teraz i w przyszłości, w które wyposaża szkoła m.in. w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli