Meritum nr 1 2008(8) Świat (bez) wartości
Dział: Z naszych doświadczeń
O wartości pytań zadawanych sobie
Autor: Feliks Krzywicki
nauczyciel języka polskiego w II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Artykuł skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy dopiero wchodzą w życie zawodowe. Aby być dobrym nauczycielem, młody człowiek musi zadawać sobie pytania o cel i sens swoich działań, o to jakim chce być nauczycielem, wychowawcą, a także człowiekiem. Jakie wartości uznaje za cenne i priorytetowe. Autor podkreśla, że „wartość etyczna nauczyciela ujawnia się w pełni w sytuacjach dlań trudnych. Bycie człowiekiem etycznym wymaga czasami odwagi cywilnej”. Podczas lektury tekstu czytelnik będzie miał okazję zapoznać się z przykładami sytuacji trudnych zarówno w obszarze dydaktyki jak i wychowania, podczas analizy których nie sposób uciec od pytań o uczciwość naszego postępowania.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli