Meritum nr 1 2008(8) Świat (bez) wartości
Dział: Z naszych doświadczeń
Łączenie teorii z praktyką w wychowaniu patriotycznym
Autor: Krystyna Buławka
nauczyciel konsultant w zakresie edukacji regionalnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie
Autorka artykułu poszukuje odpowiedzi na pytanie: „Kiedy i jak wychowywać”? Podpowiada, że należy „iść z wychowankiem w tę samą stronę”. To znaczy, że „Duży i Mały mają iść wspólnie ku jakimś celom”. Podkreśla, jak ważną rzeczą w procesie wychowania jest wychowanie patriotyczne i jak można założenia zawarte w tym obszarze realizować w praktyce. Podaje przykład konferencji zorganizowanej w ciechanowskim MSCDN zatytułowanej "Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec ojczyzny i narodu", podczas której wykładowcy zaprezentowali przykłady dobrej praktyki stosowane w swoich placówkach. Przy okazji lektury tego tekstu może warto również uświadomić sobie, że wychowanie patriotyczne to nie tylko sprawa szkoły, ale również szeroko rozumianego środowiska pozaszkolnego, w tym instytucji kulturalnych oraz rodziców.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli