Meritum nr 1 2008(8) Świat (bez) wartości
Dział: Z naszych doświadczeń
TOC w wychowaniu ku wartościom
Autor: Agnieszka Dłużniewska
nauczyciel konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku
Artykuł podkreśla, jak ważny i złożony jest problem wychowania dziecka, gdyż „Każde dziecko dysponuje bogatym potencjałem rozwojowym i już od początku istnienia manifestuje go w postaci własnej aktywności, przejawiającej się w dążeniu do zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb, ściśle związanych z kolejnymi etapami rozwojowymi.” Zatem „celem nauczycieli, wychowawców, pedagogów i rodziców powinno być czuwanie nad prawidłowym rozwojem psychicznym i fizycznym dziecka”. Aby sprostać temu zadaniu, warto zastanowić się, jakich narzędzi należy użyć, aby uświadomić dziecku jego potrzeby. Odpowiedzią na postawione pytanie jest prezentacja narzędzi TOC (chmurka, gałąź, drzewo). TOC dla Edukacji to międzynarodowy program, którego założeniem jest wyposażenie nauczycieli i rodziców w narzędzia pozwalające na pomoc dzieciom w efektywnym komunikowaniu się, rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój osobowy i poznawczy. Autorka w bardzo przystępny i zwizualizowany sposób prezentuje omawiane narzędzia i pokazuje, jak można je wykorzystać w praktycznym działaniu.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli