Meritum nr 1 2008(8) Świat (bez) wartości
Dział: Z naszych doświadczeń
Wychowywać to kochać i wymagać.
Autor: Joanna Sakowska
psycholog, nauczyciel konsultant w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, lider i realizator programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
Artykuł w syntetyczny sposób przybliża główne założenia ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” koordynowanego i realizowanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Jest to program profilaktyczno – naprawczy skierowany do rodziców i nauczycieli jako pomoc w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych. Autorka prezentuje również efekty działań podjętych (w omawianym zakresie) przez CMPPP. Warto bliżej zapoznać się z założeniami programu, gdyż w zdecydowanym stopniu ułatwi on przeciwdziałanie przemocy, chociażby poprzez ujednolicenie oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie: szkoła – dom.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli