Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Współpraca Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia z Samorządem Rejonu Wileńskiego
Autor: Małgorzata Górska,
nauczyciel konsultant MSCDN, zastępca kierownika Wydziału w Warszawie
Istnieją przesłanki do tworzenia ciekawych projektów międzyszkolnych i międzyinstytucjonalnych. Na podjęcie czeka wiele tematów wspólnych dla nauczycieli różnych specjalności, uczniów różnych typów szkół, stowarzyszeń nauczycielskich regionalnych i lokalnych. Autorka relacjonuje przebieg oraz efekty wizyty pracowników MSCDN w Wilnie – spotkania i rozmowy z przedstawicielami tamtejszych środowisk oświatowych oraz zagadnienia, wokół których powstanie wspólny projekt edukacyjny obejmujący, między innymi, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli