Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Słowa, liczby, dźwięki, smaki... III Festiwalu Edukacyjnego
Autor: Zdzisława Magdalena Barankiewicz,
nauczyciel doradca metodyczny miasta Płocka w zakresie edukacji europejskiej i przedsiębiorczości
19, 20 i 21 kwietnia 2007 roku w pięknym nadwiślańskim 770-letnim Płocku odbył się Festiwal Edukacyjny realizujący cele Kampanii na Rzecz Uczenia się: dotarcie do nauczycieli, uczniów i rodziców z narzędziami efektywnego uczenia się. „Warto było przyjść” – takie słowa najczęściej wypowiadali Ci, którzy przyszli.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli