Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Przyjaciele Zippiego - międzynarodowy program promocji zdrowia emocjonalnego małego dziecka
Autor: Dorota Kamińska,
nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego MSCDN Wydział w Ciechanowie, trener programu Przyjaciele Zippiego
Przyjaciele Zippiego to program angielskiej organizacji charytatywnej „Partnership for children”, którego celem jest promowanie zdrowia emocjonalnego małych dzieci. Artykuł przybliża wdrażanie programu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. Jak wynika z obserwacji nauczycieli, efekty programu były widoczne już po kilku spotkaniach przedszkolaków z patyczakiem Zippim. Dzieci stały się bardziej otwarte w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli