Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Doradca zawodowy ucznia
Autor: Jolanta Szymczyk,
nauczyciel konsultant ds. psychologiczno-pedagogicznych MSCDN Wydział w Warszawie, koordynator projektu Doradca zawodowy ucznia
Artykuł traktuje o jednym z projektów realizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zgodnym z założeniami Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 - 2013, w myśl której: „Wszyscy uczniowie powinni mieć dostęp do darmowego poradnictwa wychowawczo– zawodowego, które powinno zapewnić pomoc przy wyborze ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej, odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów”.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli