Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Liderzy społeczności europejskich
Autor: Teresa Stachurska-Maj,
nauczyciel konsultant ds. nauczania historii oraz edukacji europejskiej MSCDN Wydział w Warszawie, koordynator projektu Liderzy społeczności europejskich
Artykuł pokazuje, jak skutecznie stworzyć projekt edukacyjny we współpracy z zagranicznymi partnerami. Projekt Liderzy społeczności europejskich realizowany jest w ramach projektów partnerskich Grundtviga. Najważniejszym celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się edukacją dorosłych, m.in. poprzez wyjazdy zagraniczne zarówno słuchaczy jak i pracowników.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli