Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego
Autor: Mirosława Pleskot,
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zintegrowanego i terapii pedagogicznej MSCDN Wydział w Warszawie, koordynator projektu Klucz do uczenia się
Opisanie wszystkich faz jednego z projektów realizowanego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy praktycznej dla nauczycieli realizujących projekty europejskie. W swoich założeniach Klucz do uczenia się nastawiony jest na rozwijanie u dzieci niezbędnych umiejętności, będących podstawą dalszego uczenia się.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli