Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Aspekty kierowania projektem
Autor: Zdzisława Magdalena Barankiewicz,
doradca metodyczny miasta Płocka w zakresie edukacji europejskiej i przedsiębiorczości
Tekst przybliża problematykę zarządzania projektem, budowania zespołu oraz skutecznego działania w ramach projektu. Autorka zawarła wiele cennych i praktycznych spostrzeżeń, które będzie można łatwo wykorzystać w realizacji własnych projektów. Warto zapoznać się z „Dekalogiem Menedżera Projektu” i zacząć działać! Cały tekst jest opatrzony krótką, ale praktyczną bibliografią projektodawcy.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli