Meritum nr 2/3 2007(6) Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu
Dział: Z naszych doświadczeń
Konteksty realizacji projektów edukacyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Autor: Monika Kaliszewska,
specjalista ds. Public Relations w MSCDN w latach 2006 – 2007, członek zespołu redakcyjnego „Meritum”
Projekty zostały ukazane w dwóch perspektywach: dynamicznej i systemowej. Artykuł zawiera krótkie informacje na temat projektów edukacyjnych prowadzonych przez MSCDN, o których mowa w innych tekstach, przygotowanych przez koordynatorów projektów.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli