Meritum nr 1 2007(5) Gimnazjum
Dział: Z naszych doświadczeń
Gimnazjalny eksperyment
Autor: Włodzimierz Kastelaniec,
nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
Zdecydowany głos przeciw gimnazjom. Włodzimierz Kastelaniec wie, że czasem, by zrobić krok do przodu, najpierw należy się cofnąć. Należy zatem zaniechać tzw. gimnazjalnego eksperymentu, bowiem gimnazja są złe – taką tezę stawia autor, i to nie tylko jego opinia, lecz również pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy skarżą się na niespotykany wzrost zachowań agresywnych, nerwicowych, problemów adaptacyjnych zaobserwowanych u swoich uczniów – gimnazjalistów. Autor zgadza się, że można dyskutować i podważać zarzuty, szukać przyczyn problemów gdzie indziej niż w fakcie powołania gimnazjów, ale można także, jak twierdzi, wskazać powody, z których gimnazjalny eksperyment był z góry skazany na niepowodzenie. Po pierwsze gimnazja tworzą dla dziecka nowe środowisko, w którym ryzyko braku akceptacji i odrzucenia przez grupę jest duże. Po drugie przejście do gimnazjum często oznacza zerwanie dotychczasowych wypróbowanych znajomości. Po trzecie to także okres zmian hormonalnych związanych z dojrzewaniem. Po czwarte niewiele osób spośród kadry pedagogiczno-wychowawczej posiada właściwe przygotowanie, by pomagać gimnazjalistom w ich problemach. I wreszcie oddzielenie dzieci młodszych od nieco starszych, jednorodność problemów wynikająca z bycia nastolatkiem, merytorycznie ambitniejszy program nauczania, realizowany przez lepiej przygotowanych nauczycieli, to wszystko za mało – twierdzi autor – by kontynuować "szkodliwy i pełen zagrożeń dla dziecka gimnazjalny eksperyment".

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli